แบบฟอร์มแจ้งพบเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล

about-toyotakan แบบฟอร์มแจ้งพบเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล

แบบฟอร์มแจ้งพบเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล

แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เป็นต้น ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” และติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ที่นี่) และกรอกรายละเอียดต่างๆ แล้วส่งไปรษณีย์ มาที่
ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 

บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
สาขา สำนักงานใหญ่
เลขที่ 22 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71000 เว็บไซต์ https://www.toyotakan.com

 

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (คลิกที่นี่) เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลจะติดต่อกลับหาท่านโดยเร็ว
ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ crlcallcenter@toyotakan.com