ระบบการตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ (VDQI)

รับมอบรถใหม่ หายห่วงด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ (VDQI)

เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่ารถใหม่ที่โตโยต้า กาญจนบุรีส่งมอบให้คุณทุกคันมีคุณภาพสมบูรณ์ ตามมาตรฐานของโตโยต้า

vdqi_toyotakan ระบบการตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ (VDQI)

เพราะศูนย์บริการโตโยต้า กาญจนบุรี ตระหนักดีว่าใครๆ ก็อยากได้รถใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ดังนั้นเพื่อรักษาระบบการส่งมอบรถใหม่ให้สมบูรณ์แบบที่สุดก่อนถึงมือลูกค้าศูนย์บริการโตโยต้า กาญจนบุรี จึงจัดให้มีระบบคุณภาพรับรถใหม่ VDQI Management (Vehicle Delivery Quality Improvement) การตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

โดยระบบ VDQI นี้จะทำการควบคุมคุณภาพรถใหม่ให้สมบูรณ์แบบที่สุดตั้งแต่ส่งออกจากโรงงานโตโยต้า มอเตอร์ จนถึงมือลูกค้า ด้วยระบบการขนส่ง ตรวจรับรถใหม่ การจัดเก็บ ติดตั้งอุปกรณ์ การตรวจสอบ ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานมากที่สุด เพื่อป้องกันความเสียหาย การเสื่อมสภาพ ตลอดจนแก้ไขข้อพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

1. รับรถใหม่ ส่งตรงจากโรงงานผลิต

โรงงานโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จะทำการขนส่งรถใหม่มาที่ศูนย์บริการด้วยระบบเทรลเลอร์ แล้วนำรถใหม่โหลดลงที่พื้นที่รับรถใหม่ที่ทางศูนย์บริการจัดเตรียมไว้

02_0Q3A8284 ระบบการตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ (VDQI)

 

2. โตโยต้า กาญจนบุรีทำการตรวจสอบเพื่อรับรถใหม่

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจมอบส่งรถ โดยมีการตรวจตามใบตรวจสอบว่ารถที่ส่งมานั้น ตรงตามรายการรับรถหรือไม่

03_0Q3A8336 ระบบการตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ (VDQI)

 

3. กระบวนการตรวจสอบรถใหม่อย่างละเอียด (PDS-Pre Delivery Service)

ตรวจสอบคุณภาพรถใหม่แบบละเอียดทั้งคัน โดยใช้เวลา 40 นาที/คัน โดยทำการตรวจสภาพความเรียบร้อยของรถใหม่ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนความถูกต้องในการทำงานของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ของรถใหม่

05_0Q3A8342 ระบบการตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ (VDQI)

 

4. การจัดเก็บสต็อกรถใหม่

ระบบการจัดเก็บที่ได้มาตรฐานหลังจากตรวจสอบคุณภาพรถใหม่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำรถไปจอดไว้ในอาคารมีหลังคามิดชิดเพื่อกันแดด กันลม กันฝน เพื่อป้องกันการเสียหายที่จะเกิดแก่ตัวรถ โดยแบ่งเป็นช่องมาตรฐาน และแบ่งออกเป็นโซนอย่างชัดเจน

m11 ระบบการตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ (VDQI)

5. บันทึกข้อมูลของรถใหม่

เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับรถที่อยู่ในสต็อกว่า เป็นรถโตโยต้ารุ่นอะไร สีอะไร จอดเก็บอยู่ที่ช่องไหน นำมาจัดเก็บเมื่อวันที่เท่าไร เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางฝ่ายขาย