Sure car spa ทำความสะอาดรถ

โตโยต้า ชัวร์ คาร์สปา

คือ มาตรฐานใหม่อีกระดับของธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ของลูกค้า ด้วยรูปแบบธุรกิจ
ครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการฟื้นฟูสภาพรถยนต์ให้มีสภาพใกล้เคียงกับรถใหม่อีกครั้ง ด้วยอุปกรณ์และน้ำยาที่
ได้มาตรฐานของโตโยต้าตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ทั้งนี้เพื่อคุณภาพของงานบริการและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

 

โปรแกรม และ อัตราค่าบริการ
โปรแกรม และค่าบริการพิจารณาจากประเภทของบริการ และขนาดของรถ รายละเอียดเบื้องต้นมีดังนี้

โปรแกรม 1: บริการทำความสะอาดขั้นพิ้นฐาน (Exterior & Interior Cleaning Service)
บริการทำความสะอาดภายนอก ภายใน ดูดฝุ่น ล้างห้องเครื่อง ล้างล้อ ราคาเริ่มต้น 150 บาท

 

โปรแกรม 2: บริการทำความสะอาดลึกทุกรายละเอียด
บริการทำความสะอาดภายในอย่างละเอียด เช่น ฟอกเบาะหนัง ซักเบาะผ้า ซักพรมฟื้น ซักฟอกแผงคอนโชล ราคาเริ่มต้นที่ 1500 บาท

 

โปรแกรม 3: บริการดูแลรักษาสภาพสีรถยนต์
บริการดูแลรักษาสภาพสีรถ อาทิ ขัดลบรอย ปรับสภาพพื้นสี ชักเงา เคลือบสี ราคาเริ่มต้นที่ 600 บาท

 

โปรแกรม 4: บริการดูแลรักษาสภาพสีรถยนต์
โปรแกรมสุดคุ้มสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการตั้งแต่ทำความสะอาดภายนอกจนถึงบริการดูแลสภาพสีรถยนต์ ราคาเริ่มต้นเพียง 1800 บาท

 

TsureSpa_005 Sure car spa ทำความสะอาดรถ

TsureSpa_006 Sure car spa ทำความสะอาดรถ

TsureSpa_007 Sure car spa ทำความสะอาดรถ