รางวัลที่ได้รับของโตโยต้ากาญจนบุรี

รางวัลยืนยันคุณภาพของงานบริการของเรา เพื่อมอบรถที่ดีที่สุดให้ลูกค้าโตโยต้า

aw_01 รางวัลที่ได้รับของโตโยต้ากาญจนบุรี

2011

–          รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2011

–          รางวัลดีเด่นลูกค้าสัมพันธ์ ประจำปี 2011

2012

–          รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2012

–          รางวัลดีเด่นด้านขาย ประจำปี 2012

2013

–          รางวัลดีเด่นด้านขายประจำปี 2013

–          รางวัลดีเด่นด้านลูกค้าสัมพันธ์ ประจำปี 2013

–         2013 BEST SALES & SERVICE  CS  DEALER AWARD

2014

–          รางวัลชนะเลิศพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในการแข่งขันทักษะบริการลูกค้าโตโยต้าครั้งที่38   รอบชิงชนะเลิศ

–          รางวัลดีเด่นด้านขาย ประจำปี 2014

–         2014 BEST SALES & SERVICE CS DEALER AWARD

–          รางวัลดีเด่นด้านลูกค้าสัมพันธ์ประจำปี 2014

–          รางวัลเกียรติยศแห่งความมุ่งมั่นประจำปี 2014

–          รางวัลดีเด่นด้านการบริการลูกค้า

2015

–         2015 BEST SALES & SERVICE  CS  DEALER AWARD

–          รางวัลเกียรติยศแห่งความมุ่งมั่นประจำปี 2015

 

aw_02 รางวัลที่ได้รับของโตโยต้ากาญจนบุรี

1995

–         รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมลำดับที่3 กลุ่ม ยม

1996

–         รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2538 รางวัลที่3 กลุ่ม ยม

1998

–         รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2541 รางวัลที่2 กลุ่มวัง

1999

–         1999 CS PRESIDENT AWARD

2000

–         รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2543

2001

–         ผู้แทนจำหน่ายกิจกรรม CS ยอดเยี่ยมประจำปี 2554

2002

–         รางวัลดีเด่นด้านการตลาดหลังการจำหน่ายประจำปี 2545

2003

–         รางวัลดีเด่นด้านการตลาดหลังการจำหน่ายประจำปี 2546

 

2004

–         รางวัลดีเด่นด้านลูกค้าสัมพันธ์ประจำปี 2547

–         28TH  TOYOTA DEALERS SALE AND CUSTOMER SERVICE SKILLS CONTEST CHAMPION TECHNICIAN

–         10TH  TOYOTA DEALERS PARTS SERVICE SKILLS CONTEST CHAMPION PARTS STAFF

–         รางวัลชนะเลิศประเภทพนักงานอะไหล่ในการแข่งขันทักษะการขายและการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่28 รอบชิงชนะเลิศประจำปี2547

–         รางวัลชนะเลิศประเภทพนักงานช่างเทคนิคในการแข่งขันทักษะการขายและการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่28 รอบชิงชนะเลิศประจำปี2547

2005

–         ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2005

2006

–         CHAMPION 5TH  SALES SKILL CONTEST 2006

2008

–         รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2008

2010

–         รางวัลดีเด่นด้านการตลาดหลังการจำหน่ายประจำปี2010