สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

พบส่วนลด โปรโมชั่น และกิจกรรมรับรางวัลพิเศษ ของโตโยต้ากาญจนบุรี
silver สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

สิทธิพิเศษสมาชิก
Silver Card

• รับส่วนลดค่าแรง+ค่าอะไหล่ 10% (1 คัน)
• ส่วนลดเบเกอรี่และเครื่องดื่ม 10% ร้านปั้นคำหอม
• ส่วนล
ดค่าอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ที่ร้านวันที คอฟฟี่ 5%
• ส่วนลดค่าอาหารร้านอ้อมตีนไก่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% และค่าที่พัก 15% ร้าน By De River
• ส่วนลดค่าที่พัก 20% และค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10% ที่ X2 River Kwai Resort

• งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าประจำปี
• กิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ
• ดอกเบี้ยพิเศษเมื่อซื้อรถที่โตโยต้ากาญจนบุรี
• ส่วนลดประกันภัยชั้น 1 (ปี 2 – ปี 5) จำนวน 1,000 บาท

ซื้อก่อน มีสิทธิ์ก่อน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562


Silver Card
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

gold_2 สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

สิทธิพิเศษสมาชิก
Gold Card

• รับส่วนลดค่าแรง+ค่าอะไหล่ 15% (2 คัน)
• ช่องจอดรถพิเศษ Robinson กาญจนบุรี
• VIP LOUNGE ที่โตโยต้ากาญจนบุรีสำนักงานใหญ่
ส่วนลดเบเกอรี่และเครื่องดื่ม 10% ร้านปั้นคำหอม
• ส่วนลดค่าอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ที่ร้านวันที คอฟฟี่ 5%
• ส่วนลดค่าอาหารร้านอ้อมตีนไก่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% และค่าที่พัก 15% ร้าน By De River
• งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าประจำปี
• กิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ
• ดอกเบี้ยพิเศษเมื่อซื้อรถที่โตโยต้ากาญจนบุรี
• ส่วนลดประกันภัยชั้น 1 (ปี 2 – ปี 5) จำนวน 1,500 บาท

ซื้อก่อน มีสิทธิ์ก่อน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562


Gold Card
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

platinum_3 สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

สิทธิพิเศษสมาชิก
Platinum Card

• รับส่วนลดค่าแรง+ค่าอะไหล่ 20% (3 คัน)
• ช่องจอดรถพิเศษ Robinson กาญจนบุรี
• VIP LOUNGE ที่โตโยต้ากาญจนบุรีสำนักงานใหญ่
ส่วนลดเบเกอรี่และเครื่องดื่ม 10% ร้านปั้นคำหอม
• ส่วนลดค่าอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ที่ร้านวันที คอฟฟี่ 5%
• ส่วนลดค่าอาหารร้านอ้อมตีนไก่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% และค่าที่พัก 15% ร้าน By De River
• งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าประจำปี
• กิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ
• ดอกเบี้ยพิเศษเมื่อซื้อรถที่โตโยต้ากาญจนบุรี
• ส่วนลดประกันภัยชั้น 1 (ปี 2 – ปี 5) จำนวน 2,000 บาท

ซื้อก่อน มีสิทธิ์ก่อน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562


Platinum Card
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

loyalty สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

สิทธิพิเศษสมาชิก
Loyalty Card

• ช่องจอดรถพิเศษ Robinson กาญจนบุรี
• VIP LOUNGE ที่โตโยต้ากาญจนบุรีสำนักงานใหญ่
• ส่วนลดค่าขนม 10%  ร้านปั้นคำหอม
• ส่วนลดค่าอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ที่ร้านวันที คอฟฟี่ 5%
• ส่วนลดค่าอาหารร้านอ้อมตีนไก่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% และค่าที่พัก 15% ร้าน By De River
• ส่วนลดค่าของหวาน 15% ที่ร้าน Do Love (สาขา อ.เมือง)
• ส่วนลดค่าที่พัก 20% และค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10% ที่ X2 River Kwai Resort
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% ที่ร้านฟาร์มคาเฟ่ เดอกาลเวลา
และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

ซื้อก่อน มีสิทธิ์ก่อน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562


Loyalty Card
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

TKC-card สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

สิทธิพิเศษสมาชิก
ToyotaKan Family Card

• ส่วนลดค่าอาหาร 10% ที่ร้านชาร์มมิ่ง (เขากระชาย)
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% ที่ร้านชานชาลา
• ส่วนลดค่าขนม 10%  ร้านปั้นคำหอม
• ส่วนลดค่าอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ที่ร้านวันที คอฟฟี่ 5%
• ส่วนลดค่าอาหารร้านอ้อมตีนไก่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% และค่าที่พัก 15% ร้าน By De River
• ส่วนลดค่าของหวาน 15% ที่ร้าน Do Love (สาขา อ.เมือง)
• ส่วนลดค่าที่พัก 20% และค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10% ที่ X2 River Kwai Resort
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% ที่ร้านฟาร์มคาเฟ่ เดอกาลเวลา
และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

ซื้อก่อน มีสิทธิ์ก่อน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562


ToyotaKan Family Card
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม