สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

พบส่วนลด โปรโมชั่น และกิจกรรมรับรางวัลพิเศษ ของโตโยต้ากาญจนบุรี
silver สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

สิทธิพิเศษสมาชิก
Silver Card

• รับส่วนลดค่าแรง+ค่าอะไหล่ 10% (1 คัน)
• ส่วนลดเบเกอรี่และเครื่องดื่ม 10% ร้านปั้นคำหอม
• ส่วนล
ดค่าเครื่องดื่ม ที่ร้าน The ATTIC 20%
• ส่วนลดค่าอาหารร้านอ้อมตีนไก่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% และค่าที่พัก 15% ร้าน By De River
• ส่วนลดค่าที่พัก 20% และค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10% ที่ X2 River Kwai Resort

• งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าประจำปี
• กิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ
• ดอกเบี้ยพิเศษเมื่อซื้อรถที่โตโยต้ากาญจนบุรี
• ส่วนลดประกันภัยชั้น 1 (ปี 2 – ปี 5) จำนวน 1,000 บาท

 

Silver Card
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

gold สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

สิทธิพิเศษสมาชิก
Gold Card

• รับส่วนลดค่าแรง+ค่าอะไหล่ 15% (2 คัน)
• VIP LOUNGE ที่โตโยต้ากาญจนบุรีสำนักงานใหญ่
• ส่วนลดเบเกอรี่และเครื่องดื่ม 10% ร้านปั้นคำหอม
• ส่วนล
ดค่าเครื่องดื่ม ที่ร้าน The ATTIC 20%
• ส่วนลดค่าอาหารร้านอ้อมตีนไก่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% และค่าที่พัก 15% ร้าน By De River
• ส่วนลดค่าที่พัก 20% และค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10% ที่ X2 River Kwai Resort

• งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าประจำปี
• กิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ
• ดอกเบี้ยพิเศษเมื่อซื้อรถที่โตโยต้ากาญจนบุรี
• ส่วนลดประกันภัยชั้น 1 (ปี 2 – ปี 5) จำนวน 1,500 บาท


Gold Card
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

platinum สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

สิทธิพิเศษสมาชิก
Platinum Card

• รับส่วนลดค่าแรง+ค่าอะไหล่ 20% (3 คัน)
• VIP LOUNGE ที่โตโยต้ากาญจนบุรีสำนักงานใหญ่
• ส่วนลดเบเกอรี่และเครื่องดื่ม 10% ร้านปั้นคำหอม
• ส่วนล
ดค่าเครื่องดื่ม ที่ร้าน The ATTIC 20%
• ส่วนลดค่าอาหารร้านอ้อมตีนไก่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% และค่าที่พัก 15% ร้าน By De River
• ส่วนลดค่าที่พัก 20% และค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10% ที่ X2 River Kwai Resort

• งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าประจำปี
• กิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ
• ดอกเบี้ยพิเศษเมื่อซื้อรถที่โตโยต้ากาญจนบุรี
• ส่วนลดประกันภัยชั้น 1 (ปี 2 – ปี 5) จำนวน 2,000 บาท


Platinum Card
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

beyond สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

สิทธิพิเศษสมาชิก
Loyalty Card

• VIP LOUNGE ที่โตโยต้ากาญจนบุรีสำนักงานใหญ่
• ส่วนลดเบเกอรี่และเครื่องดื่ม 10% ร้านปั้นคำหอม
• ส่วนล
ดค่าเครื่องดื่ม ที่ร้าน The ATTIC 20%
• ส่วนลดค่าอาหารร้านอ้อมตีนไก่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% และค่าที่พัก 15% ร้าน By De River
• ส่วนลดค่าที่พัก 20% และค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10% ที่ X2 River Kwai Resort

• ส่วนลดค่าของหวาน 15% ที่ร้าน Do Love (สาขา อ.เมือง)
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% ที่ร้านโอกินะกิ
และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย


Loyalty Card
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

family สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

สิทธิพิเศษสมาชิก
ToyotaKan Family Card

• ส่วนลดเบเกอรี่และเครื่องดื่ม 10% ร้านปั้นคำหอม
• ส่วนล
ดค่าเครื่องดื่ม ที่ร้าน The ATTIC 20%
• ส่วนลดค่าอาหารร้านอ้อมตีนไก่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% และค่าที่พัก 15% ร้าน By De River
• ส่วนลดค่าที่พัก 20% และค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10% ที่ X2 River Kwai Resort
• ส่วนลดค่าที่พัก 20% ที่ปลากาญจน์รีสอร์ท
• ส่วนลดค่าของหวาน 15% ที่ร้านบ้านกลางฟาร์ม
• ส่วนลดค่าของหวาน 15% ที่ร้าน Do Love (สาขา อ.เมือง)
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% ที่ร้านโอกินะกิ

และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย


ToyotaKan Family Card
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม