เริ่มแล้ว !! ตัดแต้มใบขับขี่

ใบขับขี่-1110x577 เริ่มแล้ว !! ตัดแต้มใบขับขี่
มกราคม 13, 2023
Posted by: admin

เริ่มแล้ว กฎหมายหักแต้มใบขับขี่

🚨เริ่มใช้กฎจราจรตัดแต้มใบขับขี่แล้ว🚨

บังคับใช้ตั้งแต่ 9 มกราคม 2566
มาตรการสำคัญเสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ตัดแต้มใบขับขี่-001 เริ่มแล้ว !! ตัดแต้มใบขับขี่

มีผลบังคับใช้แล้วสำหรับระบบ ตัดคะแนนใบขับขี่ หรือ ตัดคะแนนความประพฤติ ของผู้ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ ที่มีใบขับขี่ ใบอนุญาตขับรถไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตาม โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างวินัยจราจรที่ดี ซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการตัดคะแนนใบขับขี่ ดังนี้

 

1. ผู้ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ ต้องมีใบขับขี่ ซึ่งแต่ละคนจะมีคนละ 12 คะแนน
2. การตัดคะแนนจะสามารถถูกตัดได้ตั้งแต่ 1-4 คะแนน ขึ้นอยู่กับระดับของการกระทำความผิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ตัดแต้มใบขับขี่-002 เริ่มแล้ว !! ตัดแต้มใบขับขี่

  • ตัด 1 คะแนน คือ ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ, ไม่สวมหมวกกันน็อก, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด, ขับรถบนทางเท้า, ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย, ไม่หลบรถฉุกเฉิน, ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว, ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลง ปิดบัง, ไม่ติดภาษี

 

ตัดแต้มใบขับขี่-003 เริ่มแล้ว !! ตัดแต้มใบขับขี่

  • ตัด 2 คะแนน คือ ขับรถฝ่าไฟแดง, ขับรถย้อนศร, ขับรถในระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่

 

ตัดแต้มใบขับขี่-004 เริ่มแล้ว !! ตัดแต้มใบขับขี่

  • ตัด 3 คะแนน คือ ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ, ขับผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา, ขับรถชนแล้วหนี

 

ตัดแต้มใบขับขี่-005 เริ่มแล้ว !! ตัดแต้มใบขับขี่

  • ตัด 4 คะแนน คือ เมาแล้วขับ, ขับรถในขณะเสพยาเสพติด, แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

 

นอกจากนี้เกณฑ์การตัดคะแนนยังรวมไปถึงกรณีไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งในเวลาที่กำหนด เช่น ใบสั่งที่ได้รับจากการฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทาง, จอดในที่ห้ามจอด, ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ เป็นต้น

 

3. หากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน

จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถ (ทุกประภท) เป็นเวลา 90 วัน และหากฝ่าฝืนไปขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า 90 วัน และหากยังถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่ 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

 

4. การคืนคะแนน

คะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ละครั้งจะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งนั้น ๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ โดยจะได้รับคืนเพียง 8 คะแนน

 

นอกจากนี้ในส่วนของการคืนคะแนนยังสามารถทำได้โดยเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมี 2 กรณี
  • กรณีที่คะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ แต่อบรมได้เพียงปีละ 2 ครั้ง
  • กรณีที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน และต้องการคะแนนกลับคืนมาทั้งหมด 12 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้

เมื่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบก จะได้รับคืนคะแนนตามที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถทุกชนิด สามารถตรวจสอบคะแนน สถานะของใบขับขี่ หรือใบสั่งที่ค้างชำระ ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ ptm.police.go.th หรือแอปพลิเคชัน ขับดี

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักงานตำรวจแห่งชาติthaigov.go.th

 

สามารถติดตามข่าวสารดีๆเกี่ยวกับรถได้แบบฟรีๆ ที่
Line@ Click > > line-logo-1x1 เริ่มแล้ว !! ตัดแต้มใบขับขี่ @toyotakan1995 

เพื่อน ๆ สามารถติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นดีดีจากโตโยต้ากาญจนบุรี รวมถึงสาระดี ๆ เกี่ยวกับการดูแลรถและขับขี่รถอย่างปลอดภัย ได้ที่ โตโยต้ากาญจนบุรี นะคะ

เรื่องรอบรู้เรื่องรถ : มาใหม่