ประมวลภาพจากกิจกรรม “Toyota Fun Space Best For You”

bnk-800x577 ประมวลภาพจากกิจกรรม "Toyota Fun Space Best For You"
August 20, 2019
Posted by: TOYOTA KAN Editor

ประมวลภาพจากกิจกรรม “Toyota Fun Space Best For You”

67814510_1284686348369022_8032940031641387008_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_eui2=AeHaPtqpYp9Ak14BrmfIHydSOUvjT7sT4ONFiP6v21L5csrHrw9oVx_clWZulaW1xnN6g9THOegxEtIi9I65ttfDa-9xiJArd-WUnkdDGmEhIA&_nc_oc=AQkTO1yVNSfjUbX1nRGbnLwOUPP8sxI4nscgtYPwKxgMnKuEnElvKSNC0DG0rhddFh0&_nc_ht=scontent.fbkk5-3 ประมวลภาพจากกิจกรรม "Toyota Fun Space Best For You"

67330190_1284686415035682_7043975678038900736_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeFMTE5aWxhNQLV9nsAqo6N5-w3Owlj2HXcOKEAuM9bJX-PlleXRpxT_7v8qkrNA5xBdciorgl9cHoT76k2JYph8PB8731put-fiwg_WvRwSwg&_nc_oc=AQmyj18GnJ8v7SiQwlPUidnlNhqPvofUCmmmKmZWcERall3zUxTv9E4IP7aQ9xJ4lWc&_nc_ht=scontent.fbkk5-6 ประมวลภาพจากกิจกรรม "Toyota Fun Space Best For You"

67563737_1284686495035674_6091710767713746944_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeGDi4KF7gI0gB_qcp4YkLgX2kxZRiemU9F2FcEULPkO6sGOduB72UJgM090f0G44TAxsP2AmWstw1LgzWsZJ57j3rMR0QPAdkmRENcctjxUcw&_nc_oc=AQn2nCtRi5YGS5PPYKcte0h11t54AdSOGocm1EGc52d3mvPc7VOjjX2VZfF2e1UGOBI&_nc_ht=scontent.fbkk5-1 ประมวลภาพจากกิจกรรม "Toyota Fun Space Best For You"

67367046_1284686591702331_2810298883907780608_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeGPzwBoF10kQszgAZi-aiuYg81JqkF_jUMtRb4gMkRvqg1faSZeAabtR86ut95g_Lx0aQVmQOm48z-18afS2Jea7hjdKnnxKqhAflrvPH3TwA&_nc_oc=AQlLcYl-DqgpM0YWZk74QD8H0gQrTU-sw5fU1iyU57SKphuBTM2ml2YwWaSPSQWBQgc&_nc_ht=scontent.fbkk5-1 ประมวลภาพจากกิจกรรม "Toyota Fun Space Best For You"

67916027_1284686601702330_1521184507510652928_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeG-qy3q5aizBI2uB5BT3DIO5ah6Zu3EBjnwR0_3ORn1ms8KChpI7QrYVqRRIGg3iQmPrnJuvdDDhPEPXkyXoOsc_dAQrOtcDU3NXVgqlAadEA&_nc_oc=AQl4nQjPWL7YGdaPaJA--PNdUj9sVA_uK5izb3JpDapR8OAHeKUI54EYAmO4F-IlscI&_nc_ht=scontent.fbkk5-7 ประมวลภาพจากกิจกรรม "Toyota Fun Space Best For You"

67498234_1284686358369021_5676975106270691328_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeF6KGfM63bSEJGMrFA1bmqerNHnemZVFgR7d14r2o4WLP6isEDyS7z1ny9GJPS31e8OALDoeDXKEFaL8ooDchr1VSq71FpijScsXgPfyFAxqw&_nc_oc=AQmm4LJpmcZDAV3aJLK_9grKPPESKFLyIedPR2c03yPiJZ4JonpH7HZc3N4LZICUoo4&_nc_ht=scontent.fbkk5-5 ประมวลภาพจากกิจกรรม "Toyota Fun Space Best For You"

67308323_1284686738368983_4831110275467837440_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_eui2=AeHe_RbdJg3Fgw-P0t-q7VvXKFm3qU1EQ_1rYBkEXYoDskphd9i37LZoLuQDSZJ5I6PH8LK3WEbe2ET__xZw0cVFlD01YI4dndi007q0ZQ7fMQ&_nc_oc=AQntfCqicTK1b_JpbFCOMEgaXFub4DRUho6bfrMvRfYirTQZ9rXQap_kh6nCW3occtg&_nc_ht=scontent.fbkk5-7 ประมวลภาพจากกิจกรรม "Toyota Fun Space Best For You"

67850463_1284686651702325_2555464773290426368_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeFBIl4CbCfH_jSaIoXAjlvvXdOW_3bgoeTHIQ5N-50LSoXhlg192AdoltSGn10dEqb0IQs8wZ8zdy7zr67WLckWAmSemOkqz59VMix32v3iXA&_nc_oc=AQmt6QA18cjRIXK7h6GuBIEATm2X9T2f3LewfdFTMVvxBOMXLrsn4YbOUumF5Xd1J6I&_nc_ht=scontent.fbkk5-4 ประมวลภาพจากกิจกรรม "Toyota Fun Space Best For You"

67376819_1284686748368982_2947765733192368128_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeEmVy5O-JPVTQwS2Gygl4ZM7a41cSfcyg1JONphjD1NeYKP1WGpiA5xJnu2Mg5tAKYnWnVBd3Fw9YtqlBKkNsQuflZib_D8mop69DHvfX68Xg&_nc_oc=AQkmDxHhYAv8cITNz50qZuF-BE7ianS-R4xMSwX1tVv1tlSv7dor9SVfaLjCc2dIEls&_nc_ht=scontent.fbkk5-8 ประมวลภาพจากกิจกรรม "Toyota Fun Space Best For You"

67818126_1284686798368977_4004788662553280512_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeFCT1PnFi5mQ5OS8t_BdYKHkvX4d6vI7HeQ90yrvu_RsYUo0udpR1-RuHNcEHZemJXwSXoS1ztUlfILkABobDMsUvN2aBBxZZN2hZT8uVfVaA&_nc_oc=AQkSjJngVcNJ9lnhBiIINAzuhr7X22sjAlklJcgsWHRlwrx4Rxq64xAVnsh-Pw_tf7E&_nc_ht=scontent.fbkk5-6 ประมวลภาพจากกิจกรรม "Toyota Fun Space Best For You"

67381438_1284687228368934_2116742840485675008_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeHIvX-VPL-NDg15oN9u0tC_9s4_63SkxbgXFWKaKyADVPLzGtFXcmnrUgFh0TAa075n9_LFVJh6Bh5iMgAOqb440dIY-RL5X2burItfdTtfpQ&_nc_oc=AQmpmITJPhu4gh6fpBwFs2gsafKRj5fx-gF9d5fJ258IUfr_Sd60vT4ODAIQUMWXz1U&_nc_ht=scontent.fbkk5-8 ประมวลภาพจากกิจกรรม "Toyota Fun Space Best For You"

67557188_1284687448368912_515644122766245888_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeFQR9Mp9K1fFqNP8-pkcj6zVx1R35g_ECL97Swr1qbJTDPxX5PRUpPL74TZJh0_9RIxgjGj_hoHKf08_ehD0lYBBDC5Gsae8rRbv6Q5NzANcw&_nc_oc=AQlzBTgYip9GdGS68cqBRa4h9sh91YjpQ4lkbYvEIN-hV3dbmAoRPsg0grv6Rjw3yC8&_nc_ht=scontent.fbkk5-4 ประมวลภาพจากกิจกรรม "Toyota Fun Space Best For You"

67425133_1284687425035581_2599096272308666368_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeGDiPMiK7bTmDmo0B8o4xoEL0OQB-IoCIu85JcYxcNL-ICrFjNiY3Zj6qieqysaA6jMwea2WBKsBDI6Qn79GHcsHNIeS1GI5EKM7791ovWcxQ&_nc_oc=AQkxtWi-acw9cpIDlp6GP2ytyuYwgnJUqeThe_2L449JCK8b-HR2k0kSDSD9PQ2HxQc&_nc_ht=scontent.fbkk5-7 ประมวลภาพจากกิจกรรม "Toyota Fun Space Best For You"

โตโยต้ากาญจนบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ทุกท่านในโอกาสต่อ ๆ ไปค่ะ

<< ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

ใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีก
สามารถติดตามเราได้ที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆ และสาระน่ารู้เกี่ยวกับรถได้แบบฟรีๆ ที่
Line@ Click > > line-logo-1x1 ประมวลภาพจากกิจกรรม "Toyota Fun Space Best For You" @toyotakan1995 

เรื่องรอบรู้เรื่องรถ : มาใหม่

c