เยี่ยมชม โรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้า (25/5/2560)

000
May 25, 2017
Posted by: TOYOTA KAN Editor

เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้า

เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โตโยต้า กาญจนบุรี ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมสุดพิเศษ พากลุ่มผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และลูกค้าอำเภอห้วยกระเจา เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูล จุดเด่นต่างๆของผลิตภัณฑ์ รวมถึงช่วงล่าง เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจอย่างชัดเจน และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้เป็นกระบอกเสียงที่เหนียวแน่นให้กับโตโยต้า

#โตโยต้ากาญจนบุรี

<< ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

ข่าวใหม่ : จากโตโยต้ากาญจนบุรี