เส้นทางศรัทธา ไหว้พระ 9 วัด

9-วัด-800x577 เส้นทางศรัทธา ไหว้พระ 9 วัด
May 9, 2017
Posted by: TOYOTA KAN Editor

“ทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด ที่เมืองกาญจน์ ไหว้พระ 9 มงคลสถานศักดิ์สิทธิ์ ณ ดินแดนแห่งขุนเขาและป่าไม้”

ไปเที่ยวที่ไหนก็ตาม สถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องใส่ไว้ในโปรแกรมชนิดพลาดไม่ได้เป็นอันขาดคือการแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้พระขอพร ทุกจังหวัดในเมืองไทยล้วนมีวัดดังและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้เราไปสักการะเพื่อสิริมงคลของชีวิตกันทั้งนั้น วันนี้โตโยต้ากาญจนบุรี อาสาพาคุณไป ไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดกาญจนบุรี ไปเที่ยวกันเลย …

1. วัดหินแท่นลำภาชี (อ.ด่านมะขามเตี้ย)

เป็นวัดที่มีการสร้างอุโบสถที่สวยงาม มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี องค์ใหญ่เด่นตระหง่านอยู่หน้าโบสถ์ ส่วนอุโบสถที่สวยงามนี้เรียกว่า โบสถ์สำเภาแก้วร้อยล้าน ขนาบข้างด้วยเรืออนันตนาคราชลักษมี หนึ่งเดียวในประเทศไทย ณ วัดหินแท่นลำภาชี ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรัตนมุนีศรีโสธร เป็นองค์ประธาน เบื้องหน้าสร้างพระพุทธรูปและพระอรหันต์ เสมือนพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ พระอรหันต์ 80 พระองค์ ในบริเวณวัดยังมีหลวงพ่อทันใจ หลวงพ่อศิลา ให้ประชาชนกราบไหว้ขอพรได้อีกด้วย

1-วัดหินแท่น-1024x1024 เส้นทางศรัทธา ไหว้พระ 9 วัด

2. วัดถ้ำเสือ (อ.ท่าม่วง)

อยู่ห่างจากเขื่อนแม่กลอง ประมาณ 5 กิโลเมตร ทางเข้าวัดต้องผ่านตัวเขื่อนแม่กลอง แล้วจะมีป้ายบอกเลี้ยวขวาไปประมาณ 2 กิโลเมตร
วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตรตระการตา ข้างๆ มีเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาท ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินหรือใช้ลิฟท์ขึ้นไปชมวิวทะเลสาบและเขื่อนแม่กลอง

2-วัดถ้ำเสือ-1024x1024 เส้นทางศรัทธา ไหว้พระ 9 วัด

3. วัดทิพย์สุคนธาราม (อ.ห้วยกระเจา)

วัดทิพย์สุคนธาราม จัดสร้างพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ พระนามว่าพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ โดยพระพุทธรูปปางคันธารราฐหรือปางขอฝน มีพุทธลักษณะพระอิริยาบถยืนตรง ทรงผ้าวัสสิกสาฎก พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ หรืออก พระหัตถ์ซ้ายหงายรองรับน้ำฝน ซึ่งจะจัดสร้างและประดิษฐานที่วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัด ชนะสงคราม ที่มรณภาพไปแล้ว

3-วัดทิพย์-1024x1024 เส้นทางศรัทธา ไหว้พระ 9 วัด

4. วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ (อ.เมือง)

วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ เป็นวัดมหายานจีนนิกาย มีชื่อเรียกภาษาจีนว่า “ฉื่อปุยซ้อผู่ทีเซียมยี่” ไปนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนดิม ปรางค์พันมือ มีแห่งเดียวในประเทศไทย และประชาชนทั่วไปนิยมเดินทางไปสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาและเสริมชะตาบารมี กับองค์ไท้ส่วยเอี้ย โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกวันระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น.

4-วัดเมตตาธรรม-1024x1024 เส้นทางศรัทธา ไหว้พระ 9 วัด

5. วัดถ้ำพุหว้า (อ.เมือง)

เป็นวัดป่าอยู่ในอ้อม กอดของขุนเขามีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบเหมาะแก่การวิปัสสนาและสงบจิตใจแต่เดิมวัดแห่งนี้มีถ้ำเป็นอุโบสถ แต่ปัจจุบันได้รับการ บูรณะให้สวยงามอลังการด้วยการสร้างอุโบสถหินทรายมีการแกะสลักลวดลายรอบอุโบสถได้อ่อนช้อยงดงามครอบตัวถ้ำเอาไว้ เมื่อเดิน เข้าไปในพระอุโบสถก็จะถึงปากทางเข้าถ้ำซึ่งภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามตามธรรมชาติมีปล่องแสงภายในถ้ำเพื่อให้แสงส่อง ลงมา มีพระพุทธรูปหลายองค์ รวมถึงพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสหภาพเมียนมาร์ประดิษฐานไว้ให้นักท่องเที่ยว ได้สักการะบูชา มีพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานเป็นองค์ประธาน  ใกล้กับพระอุโบสถยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้อีกด้วย

5-วัดถ้ำพุหว้า-1024x1024 เส้นทางศรัทธา ไหว้พระ 9 วัด

6. วัดบ้านถ้ำ (อ.ท่าม่วง)

พิสูจน์แรงศรัทธา ขึ้นบันได 269 ขั้น สักการะบูชาหลวงพ่อชินราช(หลวงพ่อใหญ่)ในถ้ำคูหามังกรสวรรค์ วัดบ้านถ้ำ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็นวัดเก่าแก่สมัยสุโขทัย ด้านหลังจรดเขา ด้านหน้าจรดแม่น้ำแม่กลอง มีชายหาดสวยงามอยู่หน้าวัด ภูเขาที่ตั้งถ้ำสูงราวๆ 200 กว่าเมตร ภูเขาลูกนี้เป็นเทือกเดียวติดต่อกันหลายยอดเป็นพืด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดปลายเขาที่เขาแหลมและเขาตกถ้ำมังกรทอง การเที่ยวชมถ้ำให้ครบทั้งหมด วันเดียวรับรองว่าไม่หมดแน่นอน

6-วัดบ้านถ้ำ-1024x1024 เส้นทางศรัทธา ไหว้พระ 9 วัด

7. วัดนางโน (อ.ท่าม่วง)

เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วหลายร้อยปี แต่หลักฐานการก่อสร้างไม่ปรากฏชัดว่าสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ใดหากมีศิลปกรรมภายในวัดคือ พระปรางค์ เป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  วัดนางโนมีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ด้านฝั่งตะวันตกของวัดติดลำน้ำแม่กลอง เขตตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จ. กาญจนบุรี สันนิษฐานกันว่าเดิมทีวัดนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน แต่ครั้งเกิดสงครามไทยกับพม่า ชาวบ้านจึงอพยพหลบหนีไปที่อื่น วัดจึงตกอยู่ในสภาพเป็นวัดร้างเช่นเดียวกับอีกหลายๆวัดในเขตเมืองกาญจนบุรี ครั้นสงครามสงบลง ชาวบ้าน จึงได้กลับถิ่นฐานเดิมและบูรณะซ่อมแซมวัด แล้วจึงนิมนต์พระภิกษุให้มาจำพรรษาในครั้งนั้น? มีผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อ “โน” เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด  เมื่อทุกอย่างสำเร็จลงแล้ว ชาวบ้านจึงได้เรียกวัดนี้ว่า “วัดนางโน” เรื่อยมาจนกระทั่งได้ชื่อเป็นทางการว่า“วัดมโนธรรมาราม”

7-วัดนางโน-1024x1024 เส้นทางศรัทธา ไหว้พระ 9 วัด

8. วัดพระแท่นดงรัง (อ.ท่ามะกา)

เป็นวัดโบราณซึ่งมีแท่นหินขนาดใหญ่ ที่มีตำนานที่แต่งขึ้นในภายหลังเพื่อเป็นเครื่องเจริญศรัทธากล่าวไว้ว่าเป็นพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน หรือเป็นปูชนียสถานจำลองเครื่องหมายเหตุการณ์ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ณ สาลวโนทยาน ประเทศอินเดีย

พระแท่นบรรทมของวัดนี้ จึงเป็นพระแท่นจำลอง สร้างเป็นหินแท่งทึบหน้าลาดรูปคล้ายแท่นหรือเตียงนอน เดิมมีต้นรังอยู่ริมพระแท่นข้างละต้น โน้มยอดเข้าหากัน ในบริเวณวัดยังมีโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ เช่น บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหารพระอานนท์ ฯลฯ และยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ทุก ๆ ปีประมาณกลางเดือน 4 ของไทยจะมีงานนมัสการอย่างยิ่งใหญ่

8-วัดพระแท่น-1024x1024 เส้นทางศรัทธา ไหว้พระ 9 วัด

9. วัดเทวสังฆาราม (อ.เมือง)

วัดเทวสังฆาราม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๕ และวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๖ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระกฐินต้น ในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้พระราชทานนามพระประธานในพระอุโบสถว่า “พระพุทธสุทธิมงคล” ซึ่งได้ทรงพระสุหร่ายศิลาจารึกพระนามพระราชทานด้วย

นอกจากนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จารึกพระปรมาภิไทย ภปร. เหนือผ้าทิพย์แห่งพระพุทธรูปปางประทานพรที่วัดสร้างขึ้นในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้และได้มีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบรรจุแผ่นทองคำ เงินนาก ใบเบ้าพิธีหล่อพระทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งได้มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย และทรงเยี่ยมราษฏรพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญทั้งปวงนี้ เป็นการพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่วัดและพสกนิกรชาวกาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่ง

9-วัดเหนือ-1024x1024 เส้นทางศรัทธา ไหว้พระ 9 วัด

สุดท้ายนี้แถมแผนที่สำหรับไปเที่ยววัดต่างๆค่ะ

 เส้นทางศรัทธา ไหว้พระ 9 วัด

ไหว้พระ 9 วัดอิ่มบุญอิ่มใจกันทุกท่านนะคะ คิดแต่สิ่งดีๆ ทำแต่สิ่งดีๆ ชีวิตก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะ

หากบทความนี้ดีมีประโยชน์ อย่าลืมกดปุ่มแชร์ด้านล่างให้เพื่อนๆของคุณกันนะคะ !

เรื่องมาใหม่