ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คืออะไร ?

-800x577 ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คืออะไร ?
February 14, 2017
Posted by: TOYOTA KAN Editor

“คุณรู้หรือไม่ ? ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คืออะไร ?  “

โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คือ นวัตกรรมเพื่อสังคมรูปแบบใหม่ ที่ว่าด้วยการการนำปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรมาส่งต่อให้แก่ธุรกิจชุมชนของไทยกลายเป็น SMEs มืออาชีพ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของโตโยต้าเท่านั้น

16143174_703790809791915_2945567720328063796_n ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คืออะไร ?

จากการศึกษา โตโยต้าพบว่าผู้ประกอบการของไทยโดยมากมีทักษะในการสร้างสินค้าและบริการที่ดี แต่ขาดทักษะในการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดย โตโยต้าจำแนกปัญหาที่จะเข้าไปช่วยจัดการออกเป็น 5 ประเด็นหลักๆ ได้แก่16114879_703790853125244_4654435198744856289_n ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คืออะไร ?

16113970_703790869791909_1724938913383832986_n ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คืออะไร ?chart02 ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คืออะไร ?

เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น สามารถคลิกดูวิดิโอได้เลยจ้า #โตโยต้ากาญจนบุรี

      ในโครงการ “โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์” นี้ เป็นการนำเอาแนวคิดในเรื่องของการทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานของโตโยต้ามาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในชุมชนรายอื่นๆ ด้วยเล็งเห็นว่า ธุรกิจชุมชนเองนั้นมีความสามารถสูงในการสร้างสรรค์ผลผลิตหรือบริการจากภูมิปัญญาท้องถิ่น หากแต่ปัญหาที่มีคือการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนและความต้องการของลูกค้า ที่อาจทำให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจชุมชนเหล่านี้ต้องลดต่ำลงไปอย่างน่าเสียดาย

หลักการดำเนินงานของโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” จะยึดหลัก “ไคเซน” (Kaizen) หรือ การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ “รู้ เห็น เป็น ใจ”

05-1-1024x1024 ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คืออะไร ?

กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล “ฮาร์ท โอทอป” จ. กาญจนบุรี เป็น 1 ในโครงการนำร่องของ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ประสิทธิผลในการผลิตดีขึ้นจาก 49% เป็น 70%, มูลค่าการสูญเสียอันเนื่องมาจากคุณภาพ ลดลงจาก 8.5 แสนบาท เหลือเพียง 3 แสนบาท หรือมากกว่า 50% และต้นทุนการดำเนินงาน ลดลงจาก 2.5 ล้านบาท เหลือเพียง 1.5 ล้านบาท

10155829_1693570750891224_8241765629137164495_n ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คืออะไร ?

ในปี 2557 ที่ผ่านมา โตโยต้าได้ถ่ายทอดประสบการณ์กับโครงการนำร่องทั้งหมด 3 แห่ง และจะมีการขยายเฟสต่อไปให้ทั่วทุกภาค โดยจะมีการคัดเลือกจาก 26 ธุรกิจในภาคเหนือ อิสาน และกลางตอนล่าง ด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนจากเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจมากมายหลายแขนง ผ่านทางผู้แทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจที่ให้เจริญในทุกด้าน และเพื่อให้แต่ละชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันมีธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการธุรกิจชุมชมพัฒน์แล้ว ดังต่อไปนี้

07-1-1024x1024 ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คืออะไร ?15977675_703790909791905_6833648615400395306_n ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คืออะไร ?

ข่าวใหม่ : จากโตโยต้ากาญจนบุรี