Hirux Revo ณ ศูนย์อัญมณีบ่อพลอย (27/9/59)

31 Hirux Revo ณ ศูนย์อัญมณีบ่อพลอย (27/9/59)
September 27, 2016
Posted by: admin

กิจกรรม Hilux Revo โชว์ถึงถิ่น ณ ศูนย์อัญมณีบ่อพลอย

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม Hilux Revo โชว์ถึงถิ่น ณ ศูนย์อัญมณีบ่อพลอย ^-^ งานนี้ต้องขอบอกว่าชุ่มฉ่ำ…ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะค่ะที่เสียสละเวลามาในงาน ฝนตกก็ยังไม่ทิ้งกัน น่ารักจริงๆค่ะ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะค่ะ #โตโยต้ากาญจนบุรี

<< ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

33 Hirux Revo ณ ศูนย์อัญมณีบ่อพลอย (27/9/59)

32 Hirux Revo ณ ศูนย์อัญมณีบ่อพลอย (27/9/59)

ข่าวใหม่ : จากโตโยต้ากาญจนบุรี