P3-600x577 รับส่วนลดค่าแรง+ค่าอะไหล่

เฉพาะผู้ถือบัตร Platinum Card*

June 1, 2018
Posted by: admin

ส่วนลดค่าแรง ค่าอะไหล่
เมื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์โตโยต้ากาญจนบุรี

*เงื่อนไข

  • รับส่วนลดค่าแรง+ค่าอะไหล่ 20% (3 คัน)
  • บัตรสามารถใช้ได้ที่ศูนย์โตโยต้ากาญจนบุรี ทั้ง 3 สาขา
  • กรุณาแสดงบัตรเมื่อเข้ารับบริการ