เฉพาะสมาชิก VIP Beyond Card

*เงื่อนไข

  • รับส่วนลด 10% (สำหรับค่าอาหาร)
  • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • เงื่อนไขเป็นไปที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ที่อยู่ : ตำบล บ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
เบอร์โทร : 093-641-6642  เวลาทำการ : 11.00 – 14.00 น. , 16.00 – 22.00 น.

รีวิว “ร้าน  OKINAKI” คลิก >>