เฉพาะสมาชิก VIP Beyond Card

*เงื่อนไข

  • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก รวมอาหารเช้า (วันจันทร์-วันศุกร์)
  • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารที่ร้านชมสะพาน (ยกเว้นค่าเครื่องดื่ม)
  • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าเครื่องเล่นกิจกรรม ภายในรีสอร์ท
  • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • เงื่อนไขเป็นไปที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย