เฉพาะสมาชิก VIP Beyond Card

*เงื่อนไข

  • รับส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร (เมื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิต)
  • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร (เมื่อจ่ายด้วยเงินสด)
  • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • เงื่อนไขเป็นไปที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ที่อยู่ : บ้านปากแรต อำเภอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
เบอร์โทร : 032-200-654  เวลาทำการ : 12.00-24.00 น.

รีวิว “ร้าน ลองชาม” คลิก >>