เฉพาะสมาชิก VIP Beyond Card

*เงื่อนไข

  • รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท (ชำระด้วยเงินสด)
  • ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า