เฉพาะสมาชิก VIP Beyond Card

*เงื่อนไข

  • รับส่วนลด 5% จากราคาห้องพัก เมื่อชำระด้วยเงินสด
  • ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกหรือหลักฐานส่วนลดจากทาง Toyota ทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์
  • สามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันจันทร์ – พฤหัสบดี
  • การใช้สิทธ์ลูกค้าต้องจองและแจ้งว่าจะใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเข้าพัก
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า