สร้างฝายต้นปี ชุมชนดีห้วยเสือ

01
February 25, 2016
Posted by: admin

ชมกิจกรรมดีๆๆที่ทางโตโยต้ากาญจน์มอบให้กับชาวต.ชะแล

กิจกรรมดีๆๆที่ทางโตโยต้ากาญจน์มอบให้กับชาวต.ชะแล เรามามอบกันตั้งแต่ต้นปีกันเลยนะค่ะ กับการสร้างฝาย ชะลอน้ำ ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ โตโยต้ากาญจนบุรี facebook

<< ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

กิจกรรมดีๆๆที่ทางโตโยต้ากาญจน์มอบให้กับชาวต.ชะแล
โตโยต้ากาญจนบุรี facebook

กิจกรรมดีๆๆที่ทางโตโยต้ากาญจน์มอบให้กับชาวต.ชะแล

ข่าวใหม่ : จากโตโยต้ากาญจนบุรี