สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

พบส่วนลด โปรโมชั่น และกิจกรรมรับรางวัลพิเศษ ของโตโยต้ากาญจนบุรี
03 สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

สิทธิพิเศษสมาชิก
Silver Card

• รับส่วนลดค่าแรง+ค่าอะไหล่ 10% (1 คัน)
• ส่วนลดเครื่องดื่ม 10% และเบเกอรี่ 5% ร้านปั้นคำหอม
• ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มร้านใจดีคาเฟ่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหารร้านอ้อมตีนไก่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% และค่าที่พัก 15% ร้าน By De River
• งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าประจำปี
• กิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ
• ดอกเบี้ยพิเศษเมื่อซื้อรถที่โตโยต้ากาญจนบุรี
• ส่วนลดประกันภัยชั้น 1 (ปี 2 – ปี 5) จำนวน 1,000 บาท

ซื้อก่อน มีสิทธิ์ก่อน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560


Silver Card
กดเลือกรับสิทธิพิเศษ

04-1 สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

สิทธิพิเศษสมาชิก
Gold Card

• รับส่วนลดค่าแรง+ค่าอะไหล่ 15% (2 คัน)
• ช่องจอดรถพิเศษ Robinson กาญจนบุรี
• VIP LOUNGE ที่โตโยต้ากาญจนบุรีสำนักงานใหญ่
• ส่วนลดเครื่องดื่ม 10% และเบเกอรี่ 5% ร้านปั้นคำหอม
• ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มร้านใจดีคาเฟ่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหารร้านอ้อมตีนไก่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% และค่าที่พัก 15% ร้าน By De River
• งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าประจำปี
• กิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ
• ดอกเบี้ยพิเศษเมื่อซื้อรถที่โตโยต้ากาญจนบุรี
• ส่วนลดประกันภัยชั้น 1 (ปี 2 – ปี 5) จำนวน 1,500 บาท

ซื้อก่อน มีสิทธิ์ก่อน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560


Gold Card
กดเลือกรับสิทธิพิเศษ

02-N สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

สิทธิพิเศษสมาชิก
Platinum Card

• รับส่วนลดค่าแรง+ค่าอะไหล่ 20% (3 คัน)
• ช่องจอดรถพิเศษ Robinson กาญจนบุรี
• VIP LOUNGE ที่โตโยต้ากาญจนบุรีสำนักงานใหญ่
• ส่วนลดเครื่องดื่ม 10% และเบเกอรี่ 5% ร้านปั้นคำหอม
• ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มร้านใจดีคาเฟ่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหารร้านอ้อมตีนไก่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% และค่าที่พัก 15% ร้าน By De River
• งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าประจำปี
• กิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ
• ดอกเบี้ยพิเศษเมื่อซื้อรถที่โตโยต้ากาญจนบุรี
• ส่วนลดประกันภัยชั้น 1 (ปี 2 – ปี 5) จำนวน 2,000 บาท

ซื้อก่อน มีสิทธิ์ก่อน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560


Platinum Card
กดเลือกรับสิทธิพิเศษ

01-ด้านหน้า สิทธิพิเศษ โตโยต้ากาญจนบุรี

สิทธิพิเศษสมาชิก
Fleet Card

• รับส่วนลดค่าแรง+ค่าอะไหล่ 15% (ไม่จำกัดจำนวนรถ)
• ช่องจอดรถพิเศษ Robinson กาญจนบุรี
• VIP LOUNGE ที่โตโยต้ากาญจนบุรีสำนักงานใหญ่
• ส่วนลดเครื่องดื่ม 10% และเบเกอรี่ 5% ร้านปั้นคำหอม
• ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มร้านใจดีคาเฟ่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหารร้านอ้อมตีนไก่ 10%
• ส่วนลดค่าอาหาร 10% และค่าที่พัก 15% ร้าน By De River
• งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าประจำปี
• ดอกเบี้ยพิเศษเมื่อซื้อรถที่โตโยต้ากาญจนบุรี
• ส่วนลดประกันภัยชั้น 1 (ปี 2 – ปี 5) จำนวน 1,500 บาท

ซื้อก่อน มีสิทธิ์ก่อน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560


Fleet Card
กดเลือกรับสิทธิพิเศษ

Loading...